Nainstalujte si:
       

Překlad maintenance


maintenance = údržba; udržování; podpora; trvání; vydržování; udržení; hájení; podporování; prostředky na výživu (obživu); udržovací; prostředky obživy; péče o (4. p.); technické zabezpečení; zachování; trvání na něčem; servisní; placení výživného; obhospodařování
automobile maintenance = automobilová údržba; údržba automobilu;
backup maintenance = zálohování; péče o záložní kopie;
building maintenance = stavební údržba; údržba budovy;
car maintenance = údržba vozu; oprava vozidla; udržování katalogu;

Překlad maintenance z webu:
The maintenance chief considered the situation, then shook his head.  Séf údržby si obhlédl situaci a pak zavrtěl hlavou.
Most places, maintenance is brutal.  Na většině takových zařízení je údržba krutá.
They tripped a maintenance robot.  Narazili na údržbářského robota.
There's only a pressure maintenance system.  Je tam jen zařízení na udržování tlaku.
I know some men in maintenance here.  Znám tady nějaké údržbáře.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormajor   majority   make any difference   make sense   make-before-break contact   make-up   maker   makes