Nainstalujte si:
       

Překlad maintain


maintain = udržovat (4. p.); zastávat názor; podporovat; vydržovat; tvrdit; trvat; vydržet; pokračovat; provádět; hájit; prosazovat; uživit; ubránit; udržet; živit se; držet; trvat na něčem; živit; uchovat; zachovávat (4. p.); dodržovat (4. p.); ošetřovat (4. p.)
in order to maintain = k udržení;

Překlad maintain z webu:
Maintain current altitude.  Udržujte současnou výšku.
Just maintain , that's all.  Nic na tom není, jen vydržet, to je všechno.
You can maintain the slice easily here.  Tady se plátkuje snadno.
Should we still maintain the twohour cycle, sir?  Budeme pořád udržovat dvouhodinový cyklus, pane?
I was trying to maintain security.  Snažil jsem se jen zachovávat bezpečnostní předpisy.
To oppose something is to maintain it.  Postavit se proti něčemu znamená udržet to při životě.
A child could design this, or maintain and repair it.  Tohle zkonstruovat nebo udržovat a opravit by dokázalo malé dítě.
But one or two pounds was enough to maintain that.  Na to ale stačí asi desetina atmosféry.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormaintenance   major   majority   make any difference   make sense   make-before-break contact   make-up   maker