Nainstalujte si:
       

Překlad mains


mains = síť (přívod plynu, elektřiny, vody ap.); hlavní přívod; rozvod; hlavní napáječ; elektrická síť; hlavní potrubí; přívod (el.); přívodní svorky; rozvodný; síťový; síťový kmitočet
rising mains = stoupací vedení; hlavní stoupací vedení;
supply mains = napájecí síť; přívodní vedení;
water mains = vodovod; vodní potrubí; asset enter mains = aktiva dědictví;

Překlad mains z webu:
You mean the water mains are turned off?  Chcete říct, že hlavní přívod je zavřený?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormaintain   maintenance   major   majority   make any difference   make sense   make-before-break contact   make-up