Nainstalujte si:
       

Překlad main station


main station = hlavní nádraží; nádraží hlavní; hlavní stanice (vysílací); hlavní paměť
subscriber's main station = hlavní účastnická stanice; stanice hlavní účastnická; hlavní účastnická telefonní stanice;
mains   maintain   maintenance   major   majority   make any difference   make sense   make-before-break contact