Nainstalujte si:
       

Překlad main line


main line = hlavní vedení; hlavní bojová linie; hlavní trať; dopravní tepna; tažné lano lanovky; pracovní paměť
coolant main line = hlavní vedení chladiva; hlavní vedení chladicí kapaliny;
main shaft   main station   mains   maintain   maintenance   major   majority   make any difference