Nainstalujte si:
       

Překlad mailing


mailing = pošta; poštovní; poštovní zásilka; seznam adres
certificate of mailing = podací stvrzenka;

Překlad mailing z webu:
Stamps, mailing labels.  Známky, poštovní razítka.
We have his mailing address.  Máme jeho adresu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormain line   main shaft   main station   mains   maintain   maintenance   major   majority