Nainstalujte si:
       

Překlad magnitude


magnitude = veličina (mat.); závažnost; důležitost; význam; hlasitost; objem; velikostní; amplituda; hvězdná velikost; mohutnost; magnitudo; magnituda; hodnota; magnolie
absolute magnitude = absolutní velikost hvězdy; absolutní velikost;

Překlad magnitude z webu:
These were of another magnitude entirely.  Tahle patřila do zcela jiné kasty.
I was shocked at the magnitude of the lie, angered.  Byl jsem šokován rozsahem té lži, rozzloben.
We are well aware of the magnitude of the matter.  Nemusíte nám nic vysvětlovat, jsme si vědomi velikosti celé té věci.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormailing   main line   main shaft   main station   mains   maintain   maintenance   major