Nainstalujte si:
       

Překlad magnetic


magnetic = magnetický; přitažlivý; atraktivní; neodolatelný; magnetický analyzátor


Překlad magnetic z webu:
Magnetic locks.  Magnetický zámek.
High magnetic fields?  Silná magnetická pole?
Electrons are focused by magnetic fields.  Elektrony se soustřeďují pomocí magnetů.
Probably in one of those magnetic key boxes.  Nejspíš v takové té magnetické schránce.
That leaves just me and my magnetic personality.  Takže to zbývá na mě a mou charizmatickou osobnost.
In many ways, they are not unlike magnetic lines.  V mnohém jsou podobné magnetickým čarám.
Julia, does the swarm have some problem with magnetic fields?  Julie, nedělají magnetická pole rojům zle?
The hiding place needed to be steel for the magnetic box.  Skrýš musí být kvůli magnetické krabičce ocelová.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormagnetic field   magnetization   magneto   magnitude   mailing   main line   main shaft   main station