Nainstalujte si:
       

Překlad magnetic field


magnetic field = magnetické pole; magnetická pole; síla magnetu
homogeneous magnetic field = homogenní magnetické pole; homogenní magnetické pole;

Překlad magnetic field z webu:
High magnetic fields?  Silná magnetická pole?
Electrons are focused by magnetic fields.  Elektrony se soustřeďují pomocí magnetů.
Julia, does the swarm have some problem with magnetic fields?  Julie, nedělají magnetická pole rojům zle?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormagnetization   magneto   magnitude   mailing   main line   main shaft   main station   mains