Nainstalujte si:
       

Překlad magistrate


magistrate = smírčí soudce; úředník; úředník pro občanské záležitosti; policejní soudce (pro drobné spory); soudce; starosta; trestní soudce; smírčí nebo policejní soudce; smírčí nebo laický soudce; soudce nižšího soudu; magistrátní úředník; funkcionář
chief magistrate = starosta; primátor;
examining magistrate = vyšetřující úředník; vyšetřující soudce;
stipendiary magistrate = honorovaný soudce (magistrátního soudu); placený soudce (magistrátního soudu); placený policejní soudce;

Překlad magistrate z webu:
Magistrate in a closed hearing.  FBI ho bude sledovat 24 hodin denně.
The magistrate had sentenced her to twelve years.  Soudce ji odsoudil ke dvanácti rokům.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormagnet   magnetic   magnetic field   magnetization   magneto   magnitude   mailing   main line