Nainstalujte si:
       

Překlad magazine


magazine = časopis (zábavný); zásobník (pušky); magazín; nábojová komora; sborník; skladiště (střeliva, zásob); sklad (střeliva, zásob); zábavný časopis; vojenské skladiště; sýpka; časopisový; obrázkový časopis; ilustrovaný časopis; malý sklad; muniční sklad
butt-stock magazine = zásobník v hlavišti pažby; nábojová schránka pažby;
powder magazine = muniční sklad; skladiště prachu;
pulp magazine = plátek (laciný časopis); senzační plátek;
rotary magazine = cívkový zásobník; otáčivý cívkový zásobník;

Překlad magazine z webu:
The magazine affected an artificial style.  Tyhle časopisy vytvořily svůj zvláštní, umělý způsob psaní.
Jack slipped the magazine back into his automatic.  Jack zasunul zásobník zpět do automatické pistole.
It didn't have no magazine in it.  Nebyl v ní zásobník.
He flicked the edge of the magazine lying on my bunk.  Přejel po okraji sešitu ležícího na mém kavalci.
He had sent away to a detective magazine to get it;  Napsal si do redakce policejního časopisu, aby mu ji poslali;
The boy barely looked up from the skin magazine he was reading.  Chlapec stěží zvedl oči od časopisu s nahotinama, ve kterém listoval.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormagistrate   magnet   magnetic   magnetic field   magnetization   magneto   magnitude   mailing