Nainstalujte si:
       

Překlad mad on


mad on = zuřivý na; zblázněný do; ztřeštěnec
be mad on = zblázněný do (někoho); zblázněný do někoho;

Překlad mad on z webu:
What, the mad one?  Co, s tou bláznivou?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormagazine   magistrate   magnet   magnetic   magnetic field   magnetization   magneto   magnitude