Nainstalujte si:
       

Překlad machinery


machinery = stroje (hromad.); strojní zařízení (hromad.); soukolí; mašinerie; soustrojí (mechanismus, přen.); státní aparát; zařízení; mechanismus; strojní park; aparát; strojové vybavení; strojový park; strojové zařízení; strojní vybavení; mechanizmus; mašinérie
administrative machinery = administrativní aparát; správní aparát;
appropriate machinery = odpovídající) mechanismus; patřičný;
obsolete machinery = zastaralá mašinérie; zastaralé strojní zařízení;
state machinery = státní aparát; státní správa;

Překlad machinery z webu:
The machinery was well oiled and silent.  Strojní zařízení bylo tiché, dobře naolejované.
Let the machinery take over.  Ať se mašinérie rozjede.
Much of the machinery of peace was not even consciously planned:  Mnohé mírové kroky dokonce ani nebyly vědomě naplánované:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormachining   machinist   mad on   magazine   magistrate   magnet   magnetic   magnetic field