Nainstalujte si:
       

Překlad machine


machine = stroj; mašinerie; strojový; zpracovávat; strojní; vyrobit strojně; kolo (jízdní); počítač; obrábět strojně; tiskařský stroj; opracovat strojem; pracovat na stroji; tisknout tiskařským strojem; strojírenství; zařízení; obrábět; politická mašinérie
absorption machine = absorpční chladicí zařízení; absorpční soustrojí;
abstract machine = abstraktní stroj; abstraktní počítač;
accounting machine = účtovací stroj; tabelátor;
adding machine = sčítací stroj; sčítačka; kalkulačka; sčítač; traktoru;

Překlad machine z webu:
Machine dreams.  Strojové sny, horská dráha.
The machine hangs.  Stroj se zacyklí.
Is the machine ready?  Je přístroj připraven?
I had a machine down.  Porouchal se mi jeden přístroj.
How wise this wise machine was!  Jak moudrý byl ten stroj!
The white eye of the machine flared.  Bílé oko stroje se rozzářilo.
He could set up a shoeshine machine at home.  Mohl by si doma namontovat stroj na čištění bot.
A 'terrorist' is a punk with a machine gun.  Terorista je grázl se strojní puškou.
A lieutenant did the same next to the machine gun.  Poručík vedle kulometu je pozoroval také.
You must code in the file number before the machine will copy.  Aby stroj začal pracovat, musíte nejdřív zadat číslo svazku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormachinery   machining   machinist   mad on   magazine   magistrate   magnet   magnetic