Nainstalujte si:
       

Překlad macadam


macadam = makadam (vozovka); makadamovat; štěrkovaná silnice; makadamový; makadamovat
asphalt macadam = makadam asfaltový; asfaltový makadam;
grouted macadam = penetrační makadam; prolévaný makadam;
soaked macadam = penetrační makadam; prolévaný makadam;

Překlad macadam z webu:
Looping black marks scored the expansion joint macadam in parabolas.  Do makadamu zůstaly vydřené paraboly černých kolejí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormachine   machinery   machining   machinist   mad on   magazine   magistrate   magnet