Nainstalujte si:
       

Překlad lying


lying = lhaní; ležící; leh; obelhání; lože; leh
be lying = lhát; ležet;
flat lying = ležmý; ploše uložený; vodorovně uložený;

Překlad lying z webu:
Lying to his platoon sergeant bothered him.  Lhát svému seržantovi mu bylo proti mysli.
You're lying again.  Zase lžeš.
It was lying on the beach.  Ležel na pláži.
If you are lying ...  Jestli lžeš...
There was another man lying there.  Tam ležel další muž.
There was no point in lying to himself.  Nemělo smysl lhát sám sobě.
It may have been a book lying on its side.  Snad tu ležela kniha nebo krabice.
His eyes were closed and he was lying on his back.  Ležel na zádech s očima zavřenýma.
Well, it's not hanging in a tree or lying in the bushes.  No, určitě ne na stromě ani v křoví.
But that's a wild sort of weapon to leave lying about.  A to je neovladatelný druh zbraně, jaký se nedá jen tak pohodit.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormacadam   machine   machinery   machining   machinist   mad on   magazine   magistrate