Nainstalujte si:
       

Překlad luxury


luxury = luxus; přepych; luxusní; přepychový; požitek; nadbytek; bohatství; potěšení; rozkoš; exkluzivní; přepychovost; daň z přepychu
seating luxury = pohodlí při sedění; komfort sezení; articles of luxury = přepychové zboží;

Překlad luxury z webu:
But luxury was unimportant.  Luxus však nebyl důležitý.
It was luxury in one sense:  V určitém smyslu to byl luxus;
There is a luxury in selfreproach.  Ve vlastních výčitkách je kus přepychu.
Even to read of the luxury of the dead was wonderful.  Už jenom četba o přepychu těchto zesnulých je podivuhodná!
Deciding, perhaps, that hedging was a luxury she couldn't afford.  Možná se rozhodla, že kličkování je luxus, který si nemůže dovolit.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlying   macadam   machine   machinery   machining   machinist   mad on   magazine