Nainstalujte si:
       

Překlad lurch


lurch = kymácet se (o lodi); kolébavý pohyb; sklon; náklonnost; tendence; náhlý náklon; kolébavá chůze; zakymácení (lodi); nahnutí (lodi na bok); nahnout se (na bok, o lodi); prudké naklonění; náhle se naklonit; trhnout sebou; pohybovat se kolébavě; nával
leave in the lurch = nechat na holičkách; leave sb. in the lurch = nechat v bryndě;

Překlad lurch z webu:
With one great lurch he tried to stand, but his feet weren't with him.  S vypětím sil se pokusil vstát, ale nohy ho neposlouchaly.
But with one small lurch he could break it.  Ale ryba by ji mohla jedním malých škubnutím přetrhnout.
I wonder what he made that lurch for, he thought.  Rád bych věděl, po čem se to tak vrhla, pomyslel si.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlustre   luxury   lying   macadam   machine   machinery   machining   machinist