Nainstalujte si:
       

Překlad lunch


lunch = oběd (lehký); poobědvat; přesnídávka (lunch); lehký oběd; svačina; občerstvení; svačit (přesnídávku); obědvat (lehce); obědový; najíst se; polední jídlo; lunchovat; lehké polední jídlo; polední; poledne
for lunch = k obědu; na oběd;
have lunch = poobědvat; obědvat; naobědvat se; be out to lunch = být blbec;

Překlad lunch z webu:
Lunch anyway.  Každopádně oběd bude.
Maybe lunch and talk.  Můžeme jít na oběd a probrat to.
We begin lunch at 12:  Náš oběd začíná ve 12.
I have a lunch in half an hour.  Za půl hodiny musím být na obědě.
Let's do it during lunch today.  Udělejme to dnes během poledne.
Calo was just putting the lunch basket in the rear seat.  Calo právě dával na zadní sedadlo košík s obědem.
I've already lost most of the lunch rush!  Už tak jsem dost tratil na obědech!
Now, if you will forgive us, our lunch is growing cold.  A teď nás jistě omluvíte, vychladl by nám oběd.
The big shade tree had been a good lunch place for years.  Velký stinný strom byl už léta příjemným místem na oběd.
And yet the fly that lands on the workman's lunch is perfect.  A přece muška, která usedne dělníkovi na svačinu, je dokonalá.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlurch   lustre   luxury   lying   macadam   machine   machinery   machining