Nainstalujte si:
       

Překlad lumber


lumber = veteš (staré krámy); balast; nadbytečný tuk; stavební dříví; rachotit; vláčet se; nahromadit; dát do haraburdí; harampádí; řezivo (zejména připravené k prodeji); naházet nepořádně; zatarasit; hřmotit; kulatina; zaplnit haraburdím; zaneřádit; nakupit
softwood lumber = jehličnaté řezivo; řezivo z měkkého dřeva;
stock lumber = normové řezivo; řezivo; běžné stavební dříví;
structural lumber = řezivo; stavební dříví (tříděné podle únosnosti);
yard lumber = řezivo na sklad; řezivo na vzduchu vyschlé;

Překlad lumber z webu:
Hardy lumbered through the door.  Hardy se nemotorně protáhl dveřmi.
It rose, lumbering in its gait, and came with him.  Vstalo, zahřmotilo svým krokem a šlo s ním.
He left quickly, lumberingly.  Odešel rychle a těžkopádně.
It moved forward, with lumbering slowness at first, then swiftly.  A hned nato zazněl hlas pozem­ního dispečera:
Finally, one of the trolls lumbered over.  Nakonec se ozval jeden z trollů.
Lay you anything, he continued and lumbered out without another word.  Vsadím se, o co chcete, dodal a bez dalších slov se odporoučel.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorluminaire   luminance   lunch   lurch   lustre   luxury   lying   macadam