Nainstalujte si:
       

Překlad luggage


luggage = zavazadlový; kufry; nosič zavazadel
hand luggage = příruční zavazadlo; příruční zavazadla;

Překlad luggage z webu:
Luggage tags had been found;  V moři se našly štítky od zavazadel;
He had no luggage in the aircraft hold, just a hand grip.  Neměl zavazaďla, pduze příruční zavazadlo.
I want you to get her luggage and move it into...  Vem ty její zavazadla dovnitř a dej je do...
Three very utilitarian and ugly pieces of luggage were indicated.  Ukázali na dvě velmi obyčejná a ošklivá zavazadla.
She's got about a mountain and a half of luggage outside.  Venku má skoro dvě hory zavazadel.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlumber   luminaire   luminance   lunch   lurch   lustre   luxury   lying