Nainstalujte si:
       

Překlad lucky


lucky = šťastný (zdařilý, úspěšný, příznivý); příznivý; správný (náhodou); pro štěstí; útěk; únik; talisman (co přináší štěstí); klikařský; lukrativní (výnosný)
be lucky = být šťastný; mít štěstí;
I'm lucky = jsem šťastný; mám štěstí; you were lucky = měl jsi štěstí;

Překlad lucky z webu:
Lucky you.  Máte kliku.
You lucky stiff.  Ty šťastlivce.
It's your lucky day.  Máš kliku.
She was a lucky girl.  Měla štěstí.
He is a very lucky fellow.  Ten chlapec má ale štěstí!
We only have to be lucky once.  My potřebujeme mít štěstí jenom jednou.
Del's out of it, he's the lucky one.  Del už je z toho venku.
He has to have taken a position, lucky devil!  Určitě si připravil půdu, ten klikař!
The will be getting richer, too, in the lucky town.  V tom městě zbohatnou všichni řezbáři.
You have that arm to remind you just how lucky you are.  Máte tu paži, aby vám připomínala, jak obrovské štěstí jste měl.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorluggage   lumber   luminaire   luminance   lunch   lurch   lustre   luxury