Nainstalujte si:
       

Překlad lubricant


lubricant = mazadlo; mazací olej; mazivo; mazací; mazadlový; avivážní prostředek; mazací prostředek; lubrikant; lubrikans; maziva
engine lubricant = mazivo motoru; motorové mazivo;
mounting lubricant = montážní mazivo; montážní pasta;

Překlad lubricant z webu:
The slime coating acted as a lubricant, helping his movement.  Slizký povrch posloužil jako mazadlo a manévr mu usnadnil.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlubricating   lubrication   lubricator   lucky   luggage   lumber   luminaire   luminance