Nainstalujte si:
       

Překlad lozenge


lozenge = kosočtverec (též v heraldice); kosoúhelník (též v heraldice); zdravotní bonbon; kosočtvercový; kosočtverečný; karamela; vzorec (diamantový, kosočtverec, herald.); pokroutka; diamantový vzor; tableta; pastilka; tabletka; bonbon; kosočtverečný
cough lozenge = pastilka proti kašli; bonbon proti kašli;

Překlad lozenge z webu:
The lozenge vanished.  Kosočtverec zmizel.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlubricant   lubricating   lubrication   lubricator   lucky   luggage   lumber   luminaire