Nainstalujte si:
       

Překlad loyalty


loyalty = loajalita; věrnostní; oddanost; věrnost; spolehlivost; loajálnost; věrnostní přídavek
brand loyalty = věrnost značce; věrnost určité značce zboží; věrnost ke značce; naprostá oddanost; oath of loyalty = slib věrnosti státu;

Překlad loyalty z webu:
Loyalty won.  Její oddanost však nakonec přece jen zvítězila.
Such loyalty deserves special favor.  Taková věrnost si zasluhuje mimořádnou přízeň.
It's a loyalty check.  Prověrka loyality.
He made his loyalty clear.  Dal najevo, že bude sloužit věrně.
It must be a loyalty check.  Tohle musí být test loyality.
How could you win the loyalty of such men?  Jak by sis u takových lidí zajistil věrnost?
He will not, however, offer you loyalty or friendship.  Ale nenabídne ti věrnost ani přátelství.
How could you be sure of the loyalty of such recruits?  Jak by sis u takových vojáků zajistil věrnost?
His world was safe for those who had sworn loyalty to him;  Jeho svět skýtal bezpečí těm, kdo mu odpřisáhli věrnost;

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlozenge   lubricant   lubricating   lubrication   lubricator   lucky   luggage   lumber