Nainstalujte si:
       

Překlad lowest


lowest = nejnižší; nejmenší; nejspodnější; nejdolejší; bučící


Překlad lowest z webu:
The lowest form of scum.  Nejpodlejší typ vyvrhela.
They're the lowest of the low.  To je spodina všech spodin.
Except even the lowest samurai.  S výjimkou samurajů, i těch nejníže postavených.
Or maybe they'd just picked the lowest bidder.  Nebo sebrali někoho, kdo jim udělal nejnižší cenu.
She sat in the dust of the lowest step, her head bowed.  Seděla v prachu na nejnižším schodu, s hlavou svěšenou.
Communication between worlds was at one of its lowest ebbs.  Komunikace mezi světy poklesla na jednu z nejnižších úrovní.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorloyalty   lozenge   lubricant   lubricating   lubrication   lubricator   lucky   luggage