Nainstalujte si:
       

Překlad lowering


lowering = snižování (2. p.); spouštění; snížení; zmenšování; snižující; podmračený; hrozivý; stahování; stáhnutí; zmenšení; ztlumení; zhoršení; spouštěcí; vysunutí; deprese; klesání; ložná plocha


Překlad lowering z webu:
Lowering her head to his shoulder she felt better.  Miriel mu sklonila hlavu na rameno a hned se cítila o něco lépe.
Try lowering the volume.  Tak zkuste alespoň ztlumit zvuk.
Feruque's death'shead was lowering at him.  Feruqueova umrlčí lebka se skláněla přímo nad ním.
She was dark, thickset, with a lowering countenance.  Byla tmavá, podsaditá, se zakaboněnou tváří.
Dave— an embarrassed glance toward me, then lowering his voice:  Dave…, nejistý letmý pohled na mě, pak tišeji:
They seemed tired and bored squinting into the lowering sun.  Vypadaly unaveně a znuděně mžouraly ve světle zapadajícího slunce.
The second image showed the man with the binoculars lowering them.  Druhý snímek ukázal muže, jak odkládá dalekohled.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlowest   loyalty   lozenge   lubricant   lubricating   lubrication   lubricator   lucky