Nainstalujte si:
       

Překlad lower


lower = nižší; snížit; spodní; dolní (zeměp.); ztišit; ztlumit; ponížit; pokořit; slevit; ponížit se; snížit se; redukovat (tělesnou váhu); pokořit se; degradovat; mračit se; klesnout; sklonit se; bližší; spustit; dolejší; svěsit; spouštět se; chmuřit se
go lower = sestupovat; jít níže;

Překlad lower z webu:
Lower level.  Nižší podlaží.
Perhaps lower then.  Tak tedy níž.
Relatives always lower the shades.  Příbuzní rolety vždycky stáhnou.
And in a lower voice:  A tišším hlasem dodal:
Then, in a much lower voice:  Potom mnohem tišeji dodala:
It was one of the lower orders.  Patřil k nižší vrstvě.
We were herding them into the lower room.  Hnali jsme je před sebou dolů.
Two men got out onto the small lower platform.  Dva muži vystoupili na nižší plošinku.
She could not see the eye, just the lower jaw.  Oči neviděla, pouze spodní čelist.
He hastened them to the access, down, into the lower hall.  Spěchal k východu, dolů do sálu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlowering   lowest   loyalty   lozenge   lubricant   lubricating   lubrication   lubricator