Nainstalujte si:
       

Překlad low spirits


low spirits = smutek; splín; špatná nálada; nízký výkon v horní oblasti otáček
in low spirits = ve špatné náladě; sklíčený (ve špatné náladě); špatného rozmaru;

Překlad low spirits z webu:
What was surprising was that he felt in such low spirits now.  Co ho však překvapilo bylo, že se cítil v tak bídné náladě.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlow water   low-end   low-end output   low-end torque   low-speed   low-speed torque   lower   lowering