Nainstalujte si:
       

Překlad low-end


low-end = podřadný; nenáročný; zmetkový; dolní oblast (výkonu ap.); točivý moment v dolní oblasti otáček
low-end output   low-end torque   low-speed   low-speed torque   lower   lowering   lowest   loyalty