Nainstalujte si:
       

Překlad loose


loose = uvolněný; volný; upustit; netěsnící; neulehlý; neurčitý; nepořádný; uvolnit; rozdělat; rozvázat; propustit; nespojitý; kyprý; sypký; vratký; viklavý (zub); nepřesný; rozvláčný; odvázat; odpoutat; vystřelit (šíp); nasypaný; nesvázaný; neutažený; nedbalý
be loose = být volný; odstávat; viklat se;
break loose = utéct; utrhnout se; propuknout; uniknout; utrhovat se; vyrvat se;
cast loose = uvolnit; uvolnit se; vyprostit; vyprostit se;
come loose = rozpoutat se; odpoutat se; uvolnit se; utrhnout se;

Překlad loose z webu:
Loose lips, old son!  Pozor na jazyk, staroušku!
Cutting loose again at the critical moment.  V kritickém okamžiku se znovu odpoutat.
He could loose the dusei;  Mohl vypustit dusei;
There will be loose ends.  Bude to mít díry.
They were in a loose threeboat formation.  Udržovali volnou formaci tří lodí.
He felt the cuff spring loose on his wrist.  Uvědomil si, jak pérko v želízku povolilo, a na zápěstí pocítil úlevu.
A handkerchief, a pencilstub, a few loose shillings.  Kapesník, špaček tužky a pár šilinků.
He moved a step aside, slipping in loose sand.  Udělal krok stranou, sklouzl do uvolněného písku.
Stavros knew him, had not trusted him let loose without restraint.  Stavros ho znal, nevěřil mu tak, aby ho vypustil bez kontroly.
He already had his raincoat open and the flap loose on his holster.  Už si rozepjal pršiplášť a uvolnil přístup k pouzdru.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorloosely   lorry   loss ratio   lost time   lotion   loudspeaker   lounge   louse