Nainstalujte si:
       

Překlad looking


looking = dívající se; vypadající; pohlížející; dohlížející; hledající; hledící; vyhlížející; dohlížení na (4. p.)


Překlad looking z webu:
Looking up.  Zvedl hlavu.
I'm looking at him.  Slyší vás?
I was looking for you.  Tady jsi.
What are you looking for?  Co hledáš?
Which one are they looking for?  Koho hledají?
What in particular are you looking for?  Co konkrétně hledáš?
It was the glass she was looking at.  Dívala se na sklenici.
It was… … the way he was looking at the traffic.  Bylo to...
The things the woman in the toga was looking at.  Na tu se žena v tóze dívala.
This place of the soldiers is what we are looking for.  Hledáme to místo s vojáky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlooking at   looking down   looking for   looking up   looking up at   lookup   loose   loosely