Nainstalujte si:
       

Překlad looking up


looking up = vyhledávání; vzhlédnutí; dívání se na (4. p.)


Překlad looking up z webu:
Looking up made her a little dizzy.  Jak se dívala vzhůru, trochu se jí zatočila hlava.
Harlow, looking up from the wound.  Harlow vzhlédl od zranění.
He kept looking up and whining.  Neustále zvedal hlavu nahoru a kňučel.
Unreal,' he said, looking up again.  Nereálný, řekl a pozvedl oči.
It appeared to be looking up at me.  Měl jsem dojem, že zvířátko se dívá přímo na mě.
I was on all fours, looking up at him through a haze of blood.  Lezl jsem po čtyřech a hleděl na něho přes krvavý závoj.
Stirner was standing before the statue, looking up at it admiringly.  Stirner tam stál a obdivně na něj hleděl.
A rat was standing by his boots, looking up at him.  U špiček bot mu stála krysa a dívala se na něj.
They were in the middle of the floor, looking up at the cages.  Seděli uprostřed místnosti a dívali se na klece.
I sat there with my back against the wall, looking up at her.  Seděl jsem opřený o stěnu a vzhlížel jsem k ní.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlooking up at   lookup   loose   loosely   lorry   loss ratio   lost time   lotion