Nainstalujte si:
       

Překlad looking up at


looking up at = dívání se na (4. p.); vzhlížení na (4. p.); poslouchej
be looking up at = vzhlížet na (4. p.);

Překlad looking up at z webu:
FeydRautha turned, looking up at them.  FeydRautha se otočil a vzhlédl.
His warriors were looking up at him in futile bewilderment.  Jeho vojáci k němu vzhlíželi v naprostém úžasu.
It appeared to be looking up at me.  Měl jsem dojem, že zvířátko se dívá přímo na mě.
I was on all fours, looking up at him through a haze of blood.  Lezl jsem po čtyřech a hleděl na něho přes krvavý závoj.
Stirner was standing before the statue, looking up at it admiringly.  Stirner tam stál a obdivně na něj hleděl.
A rat was standing by his boots, looking up at him.  U špiček bot mu stála krysa a dívala se na něj.
They were in the middle of the floor, looking up at the cages.  Seděli uprostřed místnosti a dívali se na klece.
I sat there with my back against the wall, looking up at her.  Seděl jsem opřený o stěnu a vzhlížel jsem k ní.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlookup   loose   loosely   lorry   loss ratio   lost time   lotion   loudspeaker