Nainstalujte si:
       

Překlad looking for


looking for = hledající (4. p.); hledání; těšit se, až o vás zase uslyším
is looking for = hledá (4. p.); stará se (o);

Překlad looking for z webu:
Looking for me?  Hledají mě?
I'm looking for a star.  Hledám hvězdu.
I was looking for you.  Tady jsi.
So who is looking for you?  Tak kdo tě to hledá?
But why are they looking for me?  Ale proč mě hledají?
And what if anybody comes looking for you?  A co dyž tě tu bude někdo hledat?
They saw you and will be looking for you.  Viděli vás a budou vás hledat.
A great many people will shortly be looking for us.  V nejbližší době nás začne hledat spousta lidí.
They'll have goons on camels riding the deserts looking for you.  I na poušti budou mít svý zabijáky na velbloudech, aby vás našli.
Here the seas are teeming with them and they're looking for us.  Tady se jimi moře jen hemží a hledají nás.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlooking up   looking up at   lookup   loose   loosely   lorry   loss ratio   lost time