Nainstalujte si:
       

Překlad looking down


looking down = dívání se dolů; pohled dolů; hledající (4. p.)
be looking down = dívat se dolů; dívat se dolů do (2. p.);

Překlad looking down z webu:
Guy was looking down at him.  Guy se na něj díval.
Then she stood looking down at the water.  Tam se zastavila a hleděla dolů k vodě.
Buying the pretty girls, looking down on us common soldiers.  Budu se dívat, jak se dusíš vlastní krví.
She turned in the mud, looking down along the length of the car.  Obrátila se v bahně a podívala se po délce auta.
Brutha lay in the pointed end, looking down at the water.  Bruta ležel na špičatém konci lodi a díval se do vody.
The little boy came to his father, looking down at his feet.  Chlapeček přistoupil k otci a díval se mu na nohy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlooking for   looking up   looking up at   lookup   loose   loosely   lorry   loss ratio