Nainstalujte si:
       

Překlad looking at


looking at = dívající se na (4. p.); dívání se na; ohlédnutí


Překlad looking at z webu:
Looking at you tike this ...  Vidět tě takhle...
I'm looking at him.  Slyší vás?
He was looking at me.  Díval se na mě.
He was not looking at her.  Nedíval se na ni.
Now both men were looking at her.  Ted' na ni hleděli oba muži.
You could tell just by looking at him.  Stačilo se na něj podívat.
Mark felt weak again, and stopped looking at him.  Odvrátil zrak.
It was… … the way he was looking at the traffic.  Bylo to...
He could see how things worked, just by looking at them.  Stačilo mu, aby se na věc podíval, a už chápal, jak funguje.
The row of men against the wall were all looking at me.  Celá řada mužů stojících u stěny hleděla na mě.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlooking down   looking for   looking up   looking up at   lookup   loose   loosely   lorry