Nainstalujte si:
       

Překlad looked


looked = díval se; vypadal; divák
than it looked = než to vypadalo;

Překlad looked z webu:
Looked it up.  Jen si to vem.
He looked up.  Zvedl hlavu.
Then he looked at us.  Tak jo.
That is being looked at.  To se vyšetřuje.
Ben stood up and looked around.  Ben vstal a rozhlédl se.
When he had finished, he looked up.  Když skončil, vzhlédl.
He went to the window and looked out.  Přešel k oknu a vyhlédl ven.
He walked over to the window and looked out.  Přešel k oknu a vyhlédl ven.
He felt a tap on his shoulder and looked up.  Ucítil čísi ruku na rameni a vzhlédl.
He paused when he had smoothed it over, and looked up.  Když ji zahladil, přestal a vzhlédl.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlooker   looking   looking at   looking down   looking for   looking up   looking up at   lookup