Nainstalujte si:
       

Překlad look like


look like = vypadat jako; podobat se; zdát se; vyhlížet; vypadat; vypadat jako strašidlo
will look like = bude vypadat jako; bude vypadat;

Překlad look like z webu:
You look like hell.  Vypadáte dost špatně.
It didn't look like me.  Nevypadal jako já.
It makes you look like a baby.  Vypadáš jako nemluvně.
The fog made it look like heaven here.  Díky mlze to tu vypadalo jako v nebi.
The shadows on her face look like prison bars.  Stíny na jeho tváři vypadají jako vězeňské mříže.
Do you know what you will look like then?  Víte, jak pak budete vypadat?
And if he does back down, it'll look like he blinked.  A jestli couvne, bude vypadat nerozhodně.
It was my parents, but they did not look like my parents.  Opravdu to byli mí rodiče, ale nevypadali tak.
But if you aren't a demon, why do you look like one?  Pokud tedy nejsi démon, proč tak vypadáš?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlooked   looker   looking   looking at   looking down   looking for   looking up   looking up at