Nainstalujte si:
       

Překlad look at


look at = dívat se na (4. p.); pohled na (4. p.); hledět na (4. p.); dívat se do; zhlížet se; brát v úvahu; podívat se na; dívat se na (4. p.)
have a look at = podívejte se na (4. p.);

Překlad look at z webu:
Look at that!  No páni!
Don't look at me!  Nekoukejte na mě!
Let us look at it.  Podíváme se na to.
Hey, will you look at that?  Páni, podívej se.
Did you get a look at him?  Viděl jste ho?
I do want him to look at evidence.  To opravdu chci.
You better let me take a look at it.  Radši se ti na to mrknu.
Well, nobody had gotten much of a look at him.  Nu, nikdo ho celkem neviděl.
We like to be on one side, and look at the other.  Rádi jsme na jedné straně a díváme se na druhou.
There have been about fifty doctors in here to look at her.  Můžu něco udělat?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlook like   looked   looker   looking   looking at   looking down   looking for   looking up