Nainstalujte si:
       

Překlad longest


longest = nejdelší; nejdéle; dlouhověkost
at longest = nanejvýš; nejdéle;

Překlad longest z webu:
The longest night of my life.  Nejdelší noc v mém životě.
These are the longest days of the year.  Ten má nejdelší dny v roce.
His had been the longest journey;  Měl nejdelší cestu;
It was a long walk, the longest that he had tried;  Byla to dlouhá chůze, nejdelší, o jakou se zatím pokusil.
That hour, however, would be one of the longest of their lives.  Ale tato hodina bude nicméně nejdelší v jejich životech.
We will be first out because we got the longest way to go.  Ven půjdeme jako první, protože to máme k cíli nejdál.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlonging   longitude   longue   look at   look like   looked   looker   looking