Nainstalujte si:
       

Překlad longer


longer = delší; déle; větší (člověk); zdlouhavější; déle než
any longer = déle; o trochu déle; poněkud déle; o něco déle; ještě déle;
become longer = prodloužit se; prodlužovat se;
no longer = ne déle; již ne; už ne; už nikdy; not any longer = už ne-;

Překlad longer z webu:
No longer so.  Není to tak.
We no longer were alone.  Už nejsme sami.
I am no longer alive.  Už nejsem živá.
The map is no longer secure.  Mapa už není bezpečná.
He was sad, but no longer disconsolate.  Byl smutný, ale už ne zoufalý.
Ten years later, that was no longer true:  O deset roků později to už nebyla pravda:
The eyes above the veil were no longer hard.  Oči nad závojem už nebyly tvrdé.
The ones who got picked up are no longer with us.  Ti, které pochytali, už nejsou mezi námi.
Even if the way was still clear he no longer knew where it lay.  I kdyby byla cesta stále zřetelná, dávno neměl ponětí, kde je.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlongest   longing   longitude   longue   look at   look like   looked   looker