Nainstalujte si:
       

Překlad longbow


longbow = latina (nadsázka, přehnání, expresivní); luk; toužil po (čem)
draw the longbow = přehánět;

Překlad longbow z webu:
This revealed a longbow of ancient design and a quiver of arrows.  Pytlovina odhalila dlouhý luk starodávného typu a toulec šípů.
But he carried a longbow and was darkly bearded.  Ale přes rameno nesl dlouhý luk a měl tmavý plnovous.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlonger   longest   longing   longitude   longue   look at   look like   looked