Nainstalujte si:
       

Překlad long way


long way = dlouhá cesta; daleká cesta; daleko; dlouhá cesta kolem
come a long way = dotáhnout to daleko;

Překlad long way z webu:
Well it's a long way back.  Zpátky je to moc daleko.
I really was a long way from home.  Byla jsem opravdu daleko od domova.
The voice came from a long way away.  Hlas zněl odněkud z dálky.
Whatever's goin' to happen is a long way off.  Stejně je to všechno daleká budoucnost.
The pain in his hand was a long way away.  Bolest v ruce byla kdesi daleko.
In the trap, all the pain had been a long way off.  V té pasti jako kdyby veškerá bolest byla někde daleko mimo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlongbow   longer   longest   longing   longitude   longue   look at   look like