Nainstalujte si:
       

Překlad long time


long time = dlouhá doba; dlouho; velká tuna
confounded long time = zpropadeně dlouho; zatraceně dlouho; for a long time = nadlouho;

Překlad long time z webu:
Long time ago.  Teď ona jdeš tam, kde najdeš pláce.
A long time ago.  To už je dávno.
For a long time she said nothing.  Dlouho nic neříkala.
It was a long time ago.  Už je to hodně do.
I learned that a long time ago.  To jsem se naučil už dávno.
He didn't drink for a long time after that.  Delší dobu pak nepil.
The last grand slam was a long time ago.  Poslední , grand slam' je už daleká minulost.
The baby fussed, and it took a long time for me to get her down.  Za chviličku, tati.
It would be a pity after such a long time ...  Byla by to škoda, po tak dlouhé době...
This was a meadow, or had been once, a long time ago.  Tohle byla mýtina, aspoň kdysi bývala, možná hodně dávno.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlong way   longbow   longer   longest   longing   longitude   longue   look at