Nainstalujte si:
       

Překlad lonely


lonely = osamělý; sám; smutný; liduprázdný; tesklivý; samotářský; opuštěný; jako kůl u cesty; samotář
feel lonely = cítit se osaměle; zastesknout si;

Překlad lonely z webu:
I'm lonely and scared.  Cítím se osamělá a mám strach.
I got lonely up there, the creature said.  Bylo mi tam nahoře smutno, řekl tvor.
It sounded very lonely in the darkness.  V temnotě noci to znělo velice osaměle.
Then they passed by lonely brickfields.  Pak míjeli osamělé cihelny.
Little kids did it, and lonely people.  Dělají to malé děti a osamělí lidé.
Yabu fell into place as a lonely rear guard.  Pověsím ho za nohy do jámy.
Obviously his decision was to be a lonely one.  Jeho rozhodnutí bude rozhodnutím osamělého člověka.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlong ago   long duration   long robe   long run   long time   long way   longbow   longer