Nainstalujte si:
       

Překlad login


login = přihlášení do systému; přihlásit se do systému; přihlásit se na síť; přihlašovací; přihlášení; logování; vstupní postup; těžkopádnost
remote login = dálkové připojení k počítači; vzdálené přihlášení;
lolly   lonely   long ago   long duration   long robe   long run   long time   long way