Nainstalujte si:
       

Překlad logical


logical = logický; logicky; booleovský; racionální; rozumný; logická volba


Překlad logical z webu:
The logical first target is always the enemy flagship.  Nepřátelská vlajková loď je vždy logicky prvním cílem.
That's the logical choice, she said.  To je logická volba, souhlasila.
It was a logical choice.  Byl to logický výběr.
It is the only logical conclusion.  To je jediné logické vysvětlení.
The captain's reaction to the noise was the logical one.  Kapitánova reakce na hluk byla logická.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlogical one   login   lolly   lonely   long ago   long duration   long robe   long run