Nainstalujte si:
       

Překlad logical one


logical one = logická jednotka; horní úroveň; konjunkce
setting to logical one = nastavení horní úrovně;

Překlad logical one z webu:
The captain's reaction to the noise was the logical one.  Kapitánova reakce na hluk byla logická.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlogin   lolly   lonely   long ago   long duration   long robe   long run   long time