Nainstalujte si:
       

Překlad logic


logic = logika; usuzování; logický; logický obvod; logičnost; logické sčítání
binary logic = binární logika; dvojková logika;
circuit logic = obvodová logika; logika obvodu;
formal logic = symbolická logika; formální logika;
mathematical logic = matematická logika; symbolická logika;
output logic = logika výstupu;

Překlad logic z webu:
Logic overcoming reality.  Logika vítězí nad realitou.
The logic was simple;  Výklad byl jednoduchý.
Somehow the logic didn't seem to have got through to the boy.  Zdálo se, že mu to nějak nedochází.
So ran the logic of the planners;  Taková byla logika projektantů;
There would be no logic to it!  To by bylo maximálně nelogické!
I see you cling to logic as a limpet clings to a rock in a storm.  Vidím, že se držíš logiky, jako se lastura drží kamene za bouře.
It was hard to argue with logic like that.  Proti takové logice šlo jen těžko argumentovat.
The act progressed with a surreal internal logic of its own.  Představení pokračovala podle své vlastní surreálné logiky.
She smiled to herself, amused by the perverse logic of this.  Pousmála se pro sebe, pobavená svou zvrácenou logikou.
He began to feel cool, but that corner of logic in his mind told him:  V jeho mozku se ozvalo:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlogical   logical one   login   lolly   lonely   long ago   long duration   long robe